Sunday, February 05, 2006

ПРАВИ ШТО Т Е ВОЉА И ТОА НЕКА БИДЕ ЦЕЛ ЗАКОН.


ORDO TEMPLI ORIENTIS е Иницијантско Тело составено од мажи и жени кои ги прифатија принципите на Книгата на Законот, која беше пренесена од Алистер Кроули (1875-1947) во Каиро, Египет 1904 е.в. Комуникацијата беше остварена со Интелигенција која се претстави себе си како Аиваз, пратеник на хиерархијата која господари со нашиот вид. Книгата прогласува Нов Закон за човештвото и планетарна транзиција во Еонот на Хорус или Новиот Еон. Книгата се смета како совршен пренос на божественото, ослободена од сите грешки на човечко вмешување.

Алистер Кроули во најмала рака ќе биде запаметен како најголем окултен гениј на 20 век. Во Книгата на Законот е именуван како Пророк на Новиот Еон.Од февруари 2003 ЕВ, ОТО има повеќе од 4,000 членови. Од нив околу две третини се во САД. ОТО е активен, со променлив степен, во 58 земји.  • ГЛАВНА
  • Thursday, February 02, 2006

    УШЕ ТРО ВЛАД ТЕПЕШ