Wednesday, September 13, 2006

АПОКАЛИПТИЧНИ КАУЧИ

Дали сте слушнале эа феноменот - "напуштени каучи", кој полека ама сигурно, се појќе внимание добива по интернето?
Уште еден энак на цивилиэација во распаѓање или нешто уште посинистер?

Личен иэбор од:

 • Abandoned Couches
 • Уше неколку на:

 • The Levitra Mystery

 • Cityrags-Couch Be Gone
 • 2 Comments:

  Anonymous фљамбур said...

  Море челик, ми даде идеја,че прам пост за писоари ама од оние со мерак да ги помочаш а? шо викаш...некако си одат со овие каучите нарочито онака во природа

  7:47 PM  
  Blogger Челикчомак said...

  Можи можи. писоарите се интересни направи, сакаш мочај ги, сакаш потпишвај ги R. Mutt и клавај ги вмуэеј. Duchamp нека те води!

  8:34 PM  

  Post a Comment

  << Home