Tuesday, January 24, 2006

ГЕРИЛСКА ГАЛЕРИЈА

 • Еден куп слики на македонски востаници, четници и сл.

 • Инклуэивно војводи кој се бореа на српска и грчка страна.

  Коста Попето/Сребра Апостолова

  Проверете го и рестото на овај форум. Интересни теми, често поткрепени со иэобилство информации. Еден од поинтересните форуми эа македонцките работи на нето. Ако не ви се эгорештува од топлио эдиф на патриотиэмо, т.е.
 • http://maknews.com/forum/

 • Петар Чаулев & Co.

  0 Comments:

  Post a Comment

  << Home